search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Debatt kring pressens roll

Lunds Domarakademi, Sveriges Advokatsamfunds södra avdelning och Sveriges Domareförbund ordnar fredagen den 10 december 2004, kl. 13-17, en debatt på Grand Hotel i Lund angående pressens roll i rättsprocessen.
I debattpanelen deltar tf överåklagaren Agneta Blidberg, hovrättspresidenten Anders Iacobaeus, polisöverintendenten Leif Jennekvist, förre pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius, hovrättslagmannen Staffan Levén, chefredaktören Hans Månsson och advokaten Thomas Olsson.

Frågor som man hoppas belysa är bland andra hur rättstryggheten och rättssäkerheten i ett mål påverkas av uppmärksamhet i media och hur olika yrkeskategorier inom rättsväsendet påverkas av en omfattande mediebevakning.
Deltagandet är gratis och kräver ingen föranmälan.
Upplysningar lämnas av Jörn Jacobsson på 0451-48715.

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons
Annons