search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet tecknar ramavtal med billeverantörer

Nyligen blev ramavtalen klara mellan Sveriges advokatsamfund och de tre billeverantörerna till BMW, Saab/Opel och Volvo/Renault.

Avtalen gör det möjligt för advokater, biträdande jurister och anställda på advokatbyrån att till förmånliga priser köpa nya bilar från de tre billeverantörerna. För inköpen krävs att bilarna registreras på en juridisk person, det vill säga på advokatbyrån. Det är även möjligt med leasingavtal.

Upprinnelsen till ramavtalet var olika propåer från advokatkåren. Det ledde till att kontakter inleddes mellan samfundet och olika billeverantörer under sommaren 2004.
– Det är glädjande att vi har nått dessa överenskommelser. Det är en angelägen uppgift för Advokatsamfundet att underlätta och förbättra för samfundets ledamöter att verka i yrket, säger Ulrika Forsberg, administrativ chef på Advokatsamfundet, som har skött förhandlingarna med billeverantörerna.

Sedan tidigare har Sveriges advokatsamfund ramavtal med hotell och juridiska databaser. Närmare information om ramavtalens innehåll finns på Advokatsamfundets hemsida. Efter inloggning gå till yrkesinformation och sedan till ramavtal.

TOM KNUTSON
Annons
Annons