search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

50 nya livvakter behövs till Säpo

Personskyddsutredningen visar att det finns brister i det nuvarande systemet för personskydd. Dels får personer bara livvaktsskydd om det finns ett känt hot, dels brister informationen som Säkerhetspolisen behöver för att bedöma hotbilden.
Utredaren Hans Regner vill att skyddet även i framtiden ska bygga på kända hotbilder, men att det även måste omfatta okända eller latenta hot mot en person i en viss situation.

Om man hade tagit hänsyn till okända hot vid mordet på utrikesminister Anna Lindh hade personskyddet sett annorlunda ut, enligt utredaren. Han kritiserar inte Säkerhetspolisen för dess bedömning, utan bedömer att de har följt de regler som gällde.

Hans Regner bedömer att informationen till Säkerhetspolisen behöver förbättras, från Regeringskansliet, från polisen och att den under vissa förutsättningar skulle kunna få uppgifter från kriminal-, hälso- och sjukvården.

Om någon ska ha livvaktsskydd i dag består det av minst två livvakter. Utredaren anser att livvaktsskyddet bör kunna anpassas mer till omständigheterna. Utredarens förslag innebär att Säkerhetspolisen skulle behöva cirka 50 nya livvakter.
Annons
Annons
Annons