search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Rollerna måste vara tydliga

Linköping kan vara en bra förebild när rättsväsendet bygger nytt. Men det är viktigt att allmänheten aldrig får intrycket att de olika myndigheternas roller blandas ihop.
Domstolsverkets generaldirektör Stefan Strömberg anser att arrangemanget i Garnisonen i Linköping är ett bra exempel på hur rättsväsendet kan bli effektivare när man placerar sig närmare varandra på nya platser.
– Vi kan absolut tänka oss att lokalisera oss likadant på andra platser där det låter sig göras, säger Strömberg. I samband med att vi förändrar domstolsorganisationen i Stockholm bygger vi både i Sollentuna och på Södertörn ett nytt tingshus i anslutning till polis och förhoppningsvis även åklagare.

I Linköping saknar han dock ett häkte. Närmsta häkte finns i Norrköping och i Skänninge, i Mjölby kommun.
– Kriminalvården har ju valt att bygga ut häktesplatserna på vissa anstalter vilket innebär att de kommer längre från oss andra. Där går utvecklingen på tvärs mot det vi strävar åt.
Trots att myndigheterna ligger så tätt ihop som man gör i Linköping anser inte Stefan Strömberg att det finns någon risk att allmänheten blandar ihop myndigheternas roller.
– Men det är viktigt att tingsrätten har en egen byggnad. Modeflugan från 1970-talet med rättscentrum där domstolen delade lokaler med polis och åklagare vill han inte ha tillbaka. På de platser där det fortfarande ser ut så vill han flytta ut tingsrätten.

Strömberg tycker också att det är bra om närheten förbättrar samarbetet mellan myndigheterna, till exempel i utbildningsinsatser. Men även här anser han att domstolarna måste dra en gräns.
– Gemensamma utbildningar för administrativ personal kan fungera väl men knappast en kurs i straffrätt med åklagare, polis och domare. När vi själva ordnar utbildningar är vi noga med att de antingen är öppna för alla typer av jurister eller enbart för domare, säger Strömberg.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har inte besökt nya Garnisonen i Linköping. Rent principiellt anser hon dock att det är angeläget att vara restriktiv med att sitta för nära – för att hålla de olika rollerna tydliga.
– Även om domare, åklagare, polis och advokater har den högsta integritet är risken betydande att den enskilde uppfattar det på ett annat sätt om man sitter för nära varandra. Det får aldrig framstå på det sättet att den enskilde ska behöva tvivla på att han får en opartisk bedömning. Hur saker ser ut kan vara lika viktigt som hur de egentligen är.

Anne Ramberg framhåller att liknande problem även finns på mindre orter, där myndigheternas olika aktörer visserligen kanske sitter längre ifrån varandra men där alla är med i Rotary eller äter på samma restaurang.
– Risken för vänskapskorruption är därför ytterligare ett bra skäl till varför Sverige bör ha färre men större tingsrätter.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons