search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Bank & Försäkring 2004
Regelsamling. 12. uppl.
Stockholm. FAR,
Beale, H. G. (general editor) : Chitty on contracts, Vol I: General principles. Vol. II: Specific contracts. 29. ed.
London. Sweet & Maxwell. (The common law library)
Bergmann, Elisabeth & Köhlmark, Anders (red): Internationella skattehandboken, 5. uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik
Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. 8. uppl.
Stockholm. Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd
Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt. 6. uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik. (Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning [CXLVI])

Börs & Värdepapper 2004
Regelsamling. 12. uppl.
Stockholm. FAR
Falkman, Henrik: Bank- och finansieringstjänster. Varför krävs reglering?
Stockholm. Norstedts Juridik
Haugland, Geir Sunde: Våpen- og knivforbudet. En fremstilling og vurdering av bakgrunnen for, innholdet i og håndhevingen av våpen- og knivforbudet på offentlig sted.
Bergen. Fagbokforlaget.
Hedwall, Mattias: Tolkning av kommersiella avtal. 2. uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik
Heimer, Gun & Posse, Barbro (red): Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.
Lund. Studentlitteratur. 2003
Hollander, Lena & Nygren, Rolf & Olsen, Lena (red): Barn och rätt. Barn som aktörer. Bidrag från forskarkollegor tillägnade Åke Saldeen.
Uppsala. Iustus
Lehrberg, Bert: Avtalsrättens grundelement.
Uppsala. I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
Mattsson, Nils: Svensk internationell beskattningsrätt. 14. uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik
McGoldrick, Dominic & Rowe, Peter & Donnelly, Eric (eds): The permanent international criminal court. Legal and policy issues.
Oxford. Hart Publishing. (Studies in international law).
Annons
Annons