search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Internationell affärsjuridik lockade många

Svensk juriststämma genomfördes för sjätte gången den 15 och 16 september i år. Stämman gavs denna gång en något annorlunda ämnesinriktning och arrangerades för första gången i Göteborg.
Temat var ”Gränslös Jurist”. Huvudinriktningen var i år internationell affärsjuridik med som mest fyra parallella program. Mer än 550 jurister med olika yrkesinriktning deltog i 40-talet seminarier. Stämman öppnades av justitieminister Thomas Bodström.

Inledningsanförandet hölls av den 71-åriga justice Ruth Bader Ginsburg, en av de nio ledamöterna i USA:s högsta domstol. Advokaten och ordföranden i Institutet mot mutor, Claes Beyer, ställde frågan om ”Mutor i Sverige – finns de och vad gör vi?”, professor Christina Ramberg, Handelshögskolan i Göteborg, talade om ”Modern avtalsrätt”, direktör Sven Norberg, EU-kommissionen, talade om ”Samspelet mellan EU-kommissionen, de nationella konkurrensmyndigheterna och domstolen” samt advokaterna Björn Aschan och Thomas Lagerqvist höll två seminarier om Kina.

Stämman avslutades med ett mycket initierat och intresseväckande estradsamtal om ”Folkrätt i omvandling”.
I seminariet deltog ambassadören Hans Corell (tills nyligen chefsjurist i FN), folkrättsexperten jur dr Marie Jacobsson, UD, jur dr Hans Blix (senast chef för FNs vapeninspektörer i Irak) samt ledamoten av Europadomstolen Elisabet Fura-Sandström (tidigare ordförande i Advokatsamfundet). Journalisten Britt Marie Mattsson var moderator.

Initiativet till att årets stämma skulle hållas i Göteborg togs av professor Lotta Vahlne Westerhäll tillsammans med ett 20-tal engagerade göteborgsjurister, bland annat domstolscheferna i staden, åklagare samt advokater från några av de större byråerna med affärsjuridisk inriktning.

Med finansiellt stöd av näringslivet lyckades så småningom gruppen övertyga VJS’ huvudman JUSEK om att ge stämman en delvis annorlunda ämnesinriktning samt förlägga den utanför Storstockholmsområdet.
Preliminärt har VJS/JUSEK lovat initiativgruppen att kommande års stämmor skall växla mellan Stockholm och Göteborg. I ljuset av årets mycket lyckade evenemang välkomnar vi att så sker.

STEN LOSMAN, TORBJÖRN SKÖLD
Annons
Annons