search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Grattis Curt!

Den 26 oktober fyllde Curt Blomkvist 90 år.
1946 blev Curt ledamot av Sveriges advokatsamfund och fram till 1994 har han varit verksam advokat. Under åren har Curt haft en rad förtroendeuppdrag. Bland annat var han ordförande i Advokatsamfundets västra avdelning 1959-1960.

Han har även gjort viktiga insatser som ledamot i samfundets huvudstyrelse. Dessutom har han varit verksam i Advokatsamfundets disciplinnämnd där han också var ordförande 1978 -1980.

Under många år har Curt varit en omtyckt föreläsare på kurser för jurister och deltagit i TV-rättegångar. Han har dessutom bidragit till den juridiska litteraturen med de uppskattade böckerna ”Rätten till självförsvar” och ”Försvararen” samt med ett stort antal artiklar i fackpressen.
Annons
Annons