search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Domarmiddag om mediernas roll

Temat vid årets domarmiddag, ett samarrangemang mellan Stockholmsavdelningen och Domarföreningen vid Stockholms tingsrätt, är ”Hur ser mediernas roll ut och hur kan de påverka domstolarna?”
• Huvudtalare är professor LEIF GW PERSSON.
• Advokat CHRISTER SÖDERBERG, som försvarade ”barnflickan” i det uppmärksammade Knutbymålet, ger sina egna synpunkter och erfarenheter kring mediernas roll.
• Advokat PETER DANOWSKY kommer att lämna några synpunkter på mediernas förhållningssätt till rättegångar utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv.

Mötet, som också inkluderar middag, äger rum onsdagen den 24 november kl. 18 i Konstnärshusets festvåning, Smålandsgatan 7, Stockholm. Bindande anmälan senast den 19 november till Christina Malm, Advokatfirman Södermark, per e-mail christina.malm@sodermark.se eller per fax 08-663 67 20 samt genom efterföljande inbetalning av 300 kr på Stockholmsavdelningens postgirokonto 84015-7. Eventuella förfrågningar besvaras av Christina Malm på 08-670 57 50.
Annons
Annons