search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så ska kriminalvården öka säkerheten

Inpasseringshinder utanför anstalterna, inpasseringskontroll med metalldetektorer, intensifierat eftersök av mobiltelefoner och kartläggning av högriskfångar.

Det är några av de åtgärder som Kriminalvårdsstyrelsen vidtagit eller planerar att vidta omgående för att höja säkerheten, som svar på sommarens rymningar.

På längre sikt planerar myndigheten att inrätta en särskild säkerhetsgrupp vid Kriminalvårdsstyrelsen, särskilda anstaltsplatser med förhöjd säkerhet på Huddinge- och Kronobergshäktet, samt särskilda avdelningar för psykiskt störda.

För att minska risken för korruption i personalen vill myndigheten bland annat inventera och utveckla kompetenshöjning och rekrytering av personal samt utöka möjligheterna till kontroll av personalen.
Annons
Annons