search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riksdagsrevisorer vill ha enhetlig brottsstatistik

Riksdagens revisorer efterlyser i en granskning förändringar i den officiella brottsstatistiken. Revisorerna anser att den ger en för positiv bild av polisens resultat. I brottsstatistiken ser det ut som om polisen klarar upp fler brott än man i själva verket gör, eftersom brott redovisas som uppklarade om de skrivits av utan att någon gärningsman bundits till brottet.

Revisorerna vänder sig också mot att olika polismyndigheter använder olika beslutsmotiveringar för att skriva av samma slags ärenden. Man efterlyser därför centrala riktlinjer för att beslut vid avskrivningar ska motiveras mer enhetligt.
Annons
Annons