search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Rättelse

När Utlandsavdelningens styrelse redovisades i tidskriften Advokaten nr 4 visade det sig att den förteckningen innehöll felaktigheter.

Så här ser Utlandsavdelningens nya styrelse ut:

Ordförande: Per Runeland, London
Vice ordförande: Massimo Caiazza, Milano
Ledamöter: Björn Palm-Jensen, Paris, Göran Rise, Málaga, Olle Rislund, Bryssel, samt Maria Westman-Clément, Lausanne
Suppleanter: Anna Kastner, Frankfurt-am-Main, och Karl Woschnagg, Frankfurt-am-Main
Sekreterare: Maria Westman-Clément, Lausanne
Annons
Annons