search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Isabella Ramsays bästa råd

Det bästa sättet att lära sig att bli advokat är att arbeta tätt tillsammans med mer erfarna kolleger, anser Isabella Ramsay, biträdande jurist på Mannheimer Swartling.
– Och ju tidigare man får ta eget ansvar, desto snabbare växer man in i yrkesrollen.
Efter att hon tagit sin jur. kand.-examen i Finland och arbetat extra på byrå i Helsingfors förde kärleken för fem år sedan Isabella till Sverige och jobbet som biträdande jurist på Mannheimer Swartling i Stockholm.

I dag är Isabella en av ett drygt 20-tal biträdande jurister i kontorets verksamhetsgrupp för företagsöverlåtelser. I gruppen har man ofta stora uppdrag där specialister från olika verksamhetsgrupper samarbetar med varandra. Förutom ren rådgivning och förhandlingar ansvarar Isabella då, vid sidan av någon delägare i gruppen, för koordinering av arbetet och informationsflödet i projektet. I mindre uppdrag jobbar hon allt mer självständigt.

Det faktum att man som biträdande jurist arbetar tätt ihop med sina kolleger i ärendena samtidigt som man tidigt får ta eget ansvar ser hon som avgörande för sin utveckling i advokatrollen.

– Det är genom att följa mer erfarna kollegers arbete och i dialog med delägarna man lär sig hur man gör eller inte ska göra som advokat. Att jobba i grupp ger också möjlighet att använda varandra som bollplank, vilket både fungerar som en säkerhetsventil och ökar chanserna att hitta de bästa lösningarna.

Byrån har ett väl utvecklat internt utbildningsprogram för sina yngsta jurister. Under fyra terminer ges lektioner flera timmar i veckan. Dessa är främst inriktade på de rättsområden som byrån arbetar med men rymmer även allt från administrativa rutiner till advokatyrkets etik och teknik.

– Tack vare den interna utbildningen har jag ända från början varit medveten om vilka frågor man ska vara uppmärksam på och kunnat kontrollera de frågor som uppstår i de vägledande reglerna eller i diskussioner med delägarna.

För även advokatetiken lär man sig bäst i praktiken när en fråga dyker upp i ett ärende.

– Intressekonflikter är en ständigt återkommande fråga på en stor byrå som Mannheimer Swartling. Vi diskuterar ofta huruvida vi kan ta ett ärende eller inte på grund av risken för intressekonflikt. Men även andra frågor om klientintresset och till exempel hur man bemöter motparten diskuteras ofta.

Byrån lägger också mycket kraft på att snabbare få in de unga i entreprenörsrollen och skaffa egna klienter. De biträdande juristerna får bland annat ordna företagspresentationer för möjliga framtida upphandlare av juristtjänster. Det tycker Isabella Ramsay är bra.

– Det är lätt hänt i en stor organisation som vår att advokatens entreprenörsroll hamnar i bakgrunden eftersom ärendena ändå verkar strömma in av egen kraft och det alltid finns något att göra. Därför är det bra att vi biträdande jurister uppmuntras att odla våra egna kontakter.

Isabella räknar med att ta advokatexamen under hösten och hoppas komma in i samfundet nästa år. I dag känner hon sig trygg i yrkesrollen och med arbetsuppgifterna, men det har hon inte alltid gjort.

– Framför allt i början kunde man ibland känna sig mer eller mindre panikslagen och undra hur man skulle klara en uppgift. Men det blir mindre vanligt med tiden. Samtidigt behövs ju sådana utmaningar för att man ska kunna växa in i rollen. Men jag har aldrig känt mig utlämnad utan alltid vetat att jag kunnat få det stöd jag behövt.

I dag tycker hon egentligen inte att det är så mycket som är svårt med advokatrollen. En av de viktigaste egenskaperna hos en god advokat anser hon är att ha integritet.

– Det är viktigt att man känner sitt egenvärde och inte blir något slags skrivmaskin åt klienten. Man måste våga säga ifrån och inte utföra uppdrag som man själv tycker känns fel. Det kan vara svårt ibland. Därför är det viktigt att det signaleras från delägarna att man inte alltid behöver vara till lags.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons