search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundets nye ordförande: ”Värna advokatyrkets kärnvärden”

Att värna advokatyrkets kärnvärden och slå vakt om advokatkårens centrala position i rättsväsendet. Det är huvudfrågorna för Advokatsamfundets nye ordförande Stefan Lindskog.
– Jag är oerhört mån om att de yngre ledamöterna är advokater och inte blir vanliga konsulter, säger han.
Det blir allt viktigare att hävda kärnvärdena när advokatyrket internationaliseras och allt fler myndigheter vill tumma på advokatens oberoende ställning.

– Utvecklingen gör att vi tvingas acceptera en viss harmonisering av advokatens regler. Då vill vi naturligtvis påverka den processen så att våra kärnvärden består och att vi känner igen oss i morgondagens advokatverksamhet, säger Stefan Lindskog. Advokatkåren är en central och omistlig del i rättsstaten. Det måste vi se till att den fortsätter att vara.

I första hand måste advokatens oberoende försvaras, med bland annat tystnadsplikten och lojaliteten mot klienten som främsta rättesnören.

– Vi måste hålla emot och få allmänheten att förstå att vi inte vill skydda brottslingar utan slå vakt om den enskildes integritet. Den enskilde kan endast få sin rättssäkerhet värnad med en stark, oberoende och fri advokatkår.

En särskild hjärtefråga för Stefan Lindskog är att göra de yngre i kåren medvetna om advokatens unika möjligheter och skyldigheter.

Inte vara konsulter

– Jag vill att de yngre ska vara advokater och inte konsulter, betonar han.

Finns det en sådan risk?

– Jag ser en fara i att byråerna blir större och alltmer resonerar i företagsekonomiska termer. Diskussionerna på byråerna gäller allt oftare det egna intresset framför det svåra klientintresset. Visst, organisatoriska och ekonomiska frågor tar en allt större del av advokaternas vardag, men det får inte bli på bekostnad av fokus på klienten. Den frågan brinner jag för.

Stefan Lindskog har en gedigen affärsjuridisk bakgrund och ett stort teoretiskt juridiskt intresse. Han har varvat traditionell transaktions- och affärsjuridik och stora uppdrag som konkursförvaltare med att skriva egna rättsvetenskapliga böcker och har även hunnit med att vara adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet.

Numera sysslar han främst med affärsjuridiska processer i skiljeförfarande och domstol.

Men han tar gärna även på sig det han kallar ”lite udda ad hoc-uppdrag”. Lindskog har gjort sig känd som likvidator i Trustorhärvan. Nyligen har han också agerat i jaktmål och försvarat lantbrukare misstänkta för att olagligt ha skjutit varg.

– Det är ju inget jag normalt sysslar med men jag anser att vargfrågan har fått så konstiga proportioner. Det pågår en form av häxprocess mot dem som bor på landet och vill försvara sin egendom.

Som den storbonde han själv nyligen varit har han stor förståelse för landsbygdsbefolkningens villkor. Stefan Lindskog äger och bor på Rosenborgs säteri, en 1800-talsherrgård på en halvö i Vänern, som han passade på att köpa när fastighetspriserna var låga i mitten på 1990-talet.

Upplevelsen viktigast

I sju år drev han lantbruket i egen regi med bland annat 3 000 slaktsvin, 70 nötkreatur i avel och ett 60-tal betande får. Men sedan fick det räcka, nu arrenderar han ut det. Däremot tar han själv till vara det hans marker i övrigt ger.

Han är intresserad jägare och fiskare men betonar att naturupplevelsen är viktigare än bytet. Han vårdar också ömt rosorna och perennerna i trädgården. Men han är även road av skönlitteratur, tycker om att resa och lira 50-talsjazz, då han själv gärna spelar på gitarren.

Trivs bäst bland rosorna

– Men allra bäst trivs jag nog när jag sitter på någon av våra uteplatser med en sekatör i fickan och skriver på en bok – medan jag tänker går jag och beskär rosorna.

Även om han inte har det nedskrivet så lever han efter mottot att ta vara på tiden. Han gör inte skillnad på arbete och fritid, som vi andra.

– När du pratar om fritid med mig så är det ett konstigt begrepp. Det handlar inte om det ena eller andra, utan om hela livet. Det är livet lika mycket vare sig du sitter på kontoret, är ute på uppdrag i samfundet eller går hemma på gården. Gör väl ifrån dig i varje stund, det är det du njuter av. Det är ett nöje att kunna göra någonting med livet i varje stund.

Som jurist gillar han bäst att bita i i det närmaste omöjliga uppdrag:

– När man uttrycker sig på jaktspråk talar man om ett långt och svårt skott. Det skall man avhålla sig från i jakt men som advokat måste man ibland försöka. Man kan förlora ett sådant mål men ändå känna en tillfredsställelse över att man gjort ett bra jobb.

HANS HELLBERG

Om Stefan Lindskog
• Aktuell som: Ny ordförande i Advokatsamfundet
• Ålder: 53 år
• Bor på Rosenborgs säteri
• Familj: Särbo och tre barn
Annons
Annons