search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Ny juridisk litteratur

Adlercreutz, Axel: Finansieringsformers rättsliga reglering
4 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2004
Affärsjuridiska uppsatser
Vingestipendiet 2002. Uppsala. Iustus. 2004
Bengtsson, Bertil & Victorin, Anders: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
6 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning; XCVIII)
Bergström, M. m.fl.: Kommentar till NL 01
Lidingö. Industrilitteratur. 2003
Cardell, Anders & Cardell, Jonas: Kredit- och inkassoboken
Göteborg. (ShortCut). 2004
Carlson, Laura: American business law. A civil law perspective
Uppsala. Iustus. 2004
Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL
2 uppl. Stockholm. FAR. 2004
Eriksson, Anders: Den nya familjerätten. Makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv
7 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Garzaniti, Laurent: Telecommunications, broadcasting and the Internet: EU competition law & regulation
2 ed. London. Sweet & Maxwell. 2003
Gustavsson, Sverker m.fl. (red.): EU, skatterna och välfärden. Europaperspektiv 2004.
Stockholm. Santérus. 2004. (Årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap)
Hansén, Dan & Hagström, Ahn-Za: I krisen prövas ordningsmakten. Sex fallstudier av extraordinära händelser där det svenska rättssamhället har satts på prov
Stockholm. Jure. 2004
Höglund, Mats: Anstånd med betalning av skatt
Stockholm. Jure. 2004
Konventionssamling i mänskliga rättigheter och
humanitär rätt. Sammanställd av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Lehrberg, Bert: Avtalstolkning
3 uppl. Uppsala. Institutet för Bank- och Affärsjuridik. 2003
Festskrift till Per Henrik Lindblom
Uppsala. Iustus. 2004
Lindgren, Magnus m.fl. (red.): Utsatta och sårbara brottsoffer
Stockholm. Jure. 2004
Melin, Mats & Schäder, Göran: EU:s konstitution. Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna
6 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Neville, Mette & Sørensen, Karsten Engsig (eds.): The regulation of companies. A tribute to Paul Krüger Andersen
Copenhagen. Thomson. 2003
Nordborg, Gudrun & Sigfridsson, Anna (red.): Våldets offer – vårt ansvar!
Nordisk konferens hösten 2002. Umeå. Brottsoffermyndigheten. 2003. (Rapport)
Nordh, Robert & Lindblom, Per Henrik: Kommentar till RB. Häfte 2. Kapitel 10–14
Uppsala. Iustus. 2003
Annons
Annons