search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hallå där, Magnus Widebeck …

… f.d. omtalat effektiv lagman i Nyköpings tingsrätt som är nyblivet yngsta justitieråd i Högsta domstolen.
Ska du sätta fart på HD nu?

– Nej, jag har inga sådana ambitioner och dessutom tror jag inte att det behövs. Vad jag förstår har de väldigt god fart på sig själva redan, med bra balanser och snabba med att ge svar. Tvärtom är det väl så att jag måste lägga in en överväxel för att hänga med.

Hur känns det att få en sådan utnämning?

– Fantastiskt roligt, otroligt hedrande och lite overkligt. Det som kommer från HD har jag alltid sett upp till och betraktat som Guds ord och nu ska jag själv börja författa sådant, det känns osannolikt. Men visst känner man en viss oro att inte leva upp till förväntningarna.

Vad blir roligast i det nya jobbet?

– Förstås att ständigt få syssla med de absolut svåraste frågorna där parter i målet och jurister över huvud taget vill ha ledning och där diskussionerna förs på en hög nivå. Det blir också roligt att få kolleger med annan bakgrund än yrkesdomarens. Det finns oerhört mycket skilda erfarenheter i HD.

Hur tycker du att HD sköter sin uppgift som prejudikatbildande instans?

– Utomordentligt väl. HD är en instans med ett väldigt stort förtroende i alla kretsar. På senare år har domstolen blivit bättre på att formulera mer generella uttalanden och hitta bärande principer som ger ledning även för likartade mål. Dessutom står man pall bra mot opinionen. Jag har ofta hänvisat till HD:s avgöranden i mina domar.

Vad tycker du om att antalet mål som avgörs varje år minskat från 150 till under 100?

– Det är olyckligt att antalet mål minskat och jag vet att det bekymrar domstolen och att man letar efter fler mål med prejudikatvärde. Förmodligen behöver domstolen förbättra sina kanaler med ombuden så att parterna för upp de rätta frågorna. Ett sådant arbete har inletts och jag hoppas att det fortsätter. Det är viktigt att HD håller fast vid sin prejudikatbildande roll och inte börjar pröva mål för prövandets skull.

En del efterlyser ökad specialisering i vissa måltyper.

– Jag ser inget behov av specialiserade domare när man dömer med fem ledamöter med olika erfarenheter och ärendet ofta är förberett av en revisionssekreterare med specialistkunskap. Jag tror inte det skulle bli bättre beslut med fem specialister, i och med att utredningsarbetet är så grundligt gjort och att alla aspekter att beakta ändå kommer fram. Däremot är det bra att det finns specialister i huset och att man kan stämma av ärenden med dem.

HANS HELLBERG

Om Magnus Widebeck, 47

  • Gift med Maria, rådman i Norrköpings tingsrätt
  • Fyra barn
  • Bor i villa i Nyköping. Sommarhus i Oxelösunds skärgård
  • Karriär: 1998–2004 lagman i Nyköpings tingsrätt, 1996–1998 chefsrådman i Stockholms tingsrätt, 1994–1996 rättschef i Utbildningsdepartementet, 1990–1994 rättssakkunnig i Justitiedepartementet, 1984–1990 hovrättsassessor i Svea hovrätt, 1983 biträdande jurist
  • Intressen: Alla slags vattenaktiviteter – paddling, snabba båtar, segling, vattenskidor och bad
  • Läser helst deckare. Senast Åsa Larssons ”Det blod som spillts”
  • Trivs bäst: På sjön när det är soligt och lätt vind.
Annons
Annons