search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Britterna ser också över advokatmarknaden

Det är inte bara EU-kommissionen som intresserar sig för advokatmarknaden. Den brittiska regeringen har på eget initiativ inlett en översyn av den juridiska tjänstemarknaden i England och Wales.
Slutsatserna väntas även påverka övriga Europa. Översynen görs av Sir David Clementi vid det brittiska justitiedepartementet.

Nyckelfaktorer i översynen är hur regelverken påverkar oberoendefrågor och klient- och konsumentintressen. Clementis granskning är uppdelad i fem punkter:

• De institutionella strukturerna
• Advokatsamfundens självreglerande verksamhet
• Hur klagomål mot advokater hanteras
• Regleringen av den övriga juridiska tjänstemarknaden
• Nya former av verksamheter som bland annat MDP

Clementi har skickat ut ett antal förslag kring dessa frågeställningar på remiss till såväl juridiska aktörer som företrädare för klienter och konsumenter. Remisstiden har gått ut under sommaren och Clementi planerar att presentera ett förslag till årsskiftet. Till sin hjälp har han ett råd med representanter från universitet, näringsliv och konsumentorganisationer.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons