search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets webbplats förbättras

Arbetet med att göra Advokatsamfundets webbplats mer användarvänlig och snabbare fortsätter. Webbmatrikeln har nu förbättrats på avgörande punkter. Dessutom har inloggningen förenklats. Man kan nu även logga in med det egna personnumret.
En av de viktigaste nyheterna i webbmatrikeln är att sökfunktionerna har förbättrats på olika sätt. Om man söker med ofullständiga sökord behöver man inte längre använda så kallade jokertecken (*). Gör man till exempel en sökning på efternamnet Lund så får man nu träff på Berglund, Lundberg och Lundh. På motsvarande sätt ger numer en sökning på en del av byrånamn eller efternamn träff på alla byråer och personer vars namn innehåller sökordet.

Det har även blivit enklare att hitta matrikelsökningen på webbplatsen. Den finner man numer genom att klicka på Sök-knappen under orden ”Hitta rätt advokat” uppe till höger på första sidan på webbplatsen.

Listan med verksamhetsinriktningar har utökats. Man kan nu göra mer avancerade kombinerade sökningar och på så vis få bättre sökresultat. Informationen i webbmatrikeln om advokater, biträdande jurister och byråer har utökats och blivit mer fullständig. Man kan bland annat se var övriga kontor finns i landet och var huvudbyrån finns.

Den information som finns i webbmatrikeln skickas in av samfundets ledamöter via de personkort och byråkort som finns på webbplatsen. Det är endast de inlämnade uppgifterna som är sökbara.

– För att matrikeln ska fungera optimalt så är det viktigt att samfundets ledamöter är aktiva och uppdaterar uppgifterna på byrå- och personkorten, säger Ulrika Forsberg, administrativ chef på Advokatsamfundet.

Det är endast den enskilde advokaten och biträdande juristen som kan ändra i sina personkort. I byråkorten kan endast delägare eller innehavare ändra uppgifter.

Varje advokat kan ange tre verksamhetsinriktningar, biträdande jurister kan inte ange någon, byråer kan ange tio.

Följande nya verksamhetsinriktningar har införts: medierätt, konkurrensrätt, läkemedelsrätt, marknadsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, plan- och byggrätt. Ytterligare justeringar av verksamhetsinriktningar kommer att ske senare.

När det gäller att ange språkkunskaper finns inga begränsningar av hur många man kan ange.

– Att gå in och göra ändringar i personkortet eller byråkortet är mycket enkelt och tar inte lång tid. Sedan ändringen är gjord och blivit godkänd blir de nya uppgifterna omgående införda i webbmatrikeln, berättar Ulrika Forsberg.

Inloggningen till samfundets webbplats har förenklats så att man numera även kan logga in på webbplatsen med det egna personnumret, tio siffror. Det gamla lösenordet fungerar fortfarande. Om man vill, så går det även bra att fortsätta att använda SA-numret.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons