search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets nya styrelse och disciplinnämnd

Styrelsen
Ordförande Stefan Lindskog
Vice ordförande Lena Frånstedt Lofalk
Ledamöter Robert Arrelid, Jesper Hansen, Claes G. Hansson, Rickard Ström, Mats Bäck, Claes Broman, Bengt Sagnert, Torgny Wetterberg, Jan Lindblad
Suppleanter Anders Ahlm, Tomas Nilsson, Eva Kullman, Jan Save, Lars Edlund, Per Wigert, Ulf Nordekvist, Magnus Wallander, Anna Steén
Adjungerad ledamot Per Runeland

Disciplinnämnden
Ordförande Claes Peyron
Vice ordförande Bertil Södermark
Ledamöter Bo Ahlenius, Ove Lindh (offentlig representant), Alice Åström (offentlig representant), Stefan Ruben, Nils Ringstedt (offentlig representant), Birgitta Sabelström, Bengt Stridh, Anders Engdahl, Greger Lundmark
Annons
Annons