search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokatförteckningen

Nya ledamöter den 17 juni 2004
Carl-Johan Ask, Advokatfirman Glimstedt Helsingborg HB, Helsingborg
Monica Crusner, Göteborgs Juristhus AB, Göteborg
Hans Dahlberg, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm
Sven Johnard, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Stockholm
Mikael Kullberg, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Stockholm
Jörgen Larsson, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg
Fredrik Lüning, Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund
Christina Marmolin, Christina Marmolin Juridik, Stockholm
Doris Murro, Advokatfirman Josef Osvath, Göteborg
Lars-Göran Nilsson, Heidenstam & Nicander Advokatbyrå AB, Stockholm
Helena Sköldborg, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm
Håkan Unbeck, Advokatfirman Glimstedt Jönköping HB, Jönköping
Sverker Williamsson, Advokatfirman Ohlin & Partners AB, Helsingborg
Anna Frölander Öberg, Advokatfirman Björn Öberg AB, Stockholm

Registrerade EU-advokater
Malin van den Tempel, Stockholm, 17 juni 2004

Utträdda ledamöter 2004
Leif Dylin, Göteborg, 17 juni
Agneta Edelberg, Trollhättan, 16 juni
Marcus Leverenz, Hamburg, 27 maj
Hans Norén, Unnaryd, 27 maj
Kristian Odebjer, Hongkong, 17 juni
Greta Rajnak, Paris, 15 juni

Avlidna ledamöter
Rolf Halvorsen, Norrköping, 1 oktober 2003
Staffan Strandberg, Altea (Alicante), 20 maj 2004
Annons
Annons