search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Vardagens dramatik satte fart på debatten

Det blev både teater och livliga diskussioner när rättsväsendets aktörer diskuterade objektivitet vid ett heldagsseminarium som hölls i Stockholm i slutet av april.
Programmet bestod av två delar. Under förmiddagen spelade utbildningsföretaget Vardagens dramatik upp en pjäs om en våldtäkt i hemmet vilken åskådliggjorde frågor om objektivitet i rättssalen.

Efter föreställningen blev det en livlig diskussion mellan deltagarna och aktörerna på scenen. Pjäsen väckte både frustration och obehag på läktaren. Men den samlade uppfattningen var att teatern var ett utmärkt sätt att få igång en diskussion om angelägna frågor inom rättsväsendet.

På eftermiddagen redogjorde fyra föreläsare för sin syn på objektivitet. Advokat Tomas Nilsson knep poäng genom att påpeka att advokaterna är ensamma bland rättsväsendets aktörer om att inte behöva vara objektiva.

Seminariet arrangerades av Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, riksåklagaren och Sveriges advokatsamfund.
Annons
Annons