search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Välkommet trendbrott

Den negativa utvecklingen av skadekostnader för advokatkåren har brutits. Detta tack vare advokaternas ökade medvetenhet om betydelsen av god psykisk hälsa och den nya kombinerade sjukavbrotts- och sjukvårdsförsäkringen.
En undersökning, gjord av försäkringsmäklaren Marsh AB, av de tre senaste årens utbetalningar till advokater som fått ersättning på grund av ångest, depression, stress och utbrändhet visar att den negativa utvecklingen stagnerat.

År 2000 utbetalades 1,8 miljoner kronor som ersättning för psykisk ohälsa. 2001 var siffran 1 miljon kronor. 2002 var kostnaden 4,1 miljoner och den preliminära siffran för 2003 är 3 miljoner kronor.

År 2000 fick 3 personer ersättning. 2001 var det 6 personer. 2002 var motsvarande siffra 13. År 2003 är den preliminära siffran 9 personer.

– För hela försäkringsåret 2004 förutspår vi en stagnation. Skadekostnaderna ökar inte längre, säger Martina Henriksson, kundansvarig på Marsh AB.

Effektiv försäkring
Martina Henriksson menar att det finns två huvudförklaringar till det välkomna trendbrottet. Dels har medvetenheten om att man måste ta psykisk hälsa på allvar ökat i advokatkåren.

Dels har den nya kombinerade sjukavbrotts- och sjukvårdsförsäkringen, som ett led i det skadeförebyggande arbetet, visat sig vara effektiv.

– Med den nya försäkringen kan en bättre förebyggande vårdinsats göras på ett tidigare stadium. Det är ju bättre att gå tre gånger på en förebyggande terapibehandling i stället för att bli långtidssjukskriven, säger hon.

När det gäller de samlade kostnaderna för sjukavbrott, till exempel depression, olycksfall, hjärt- och kärlsjukdomar, fördelat efter ålder så ser man att olika åldersgrupper drabbas relativt lika. Däremot kan man se att män i åldern 36–45 i betydligt högre grad saknar en försäkring.

– Män i denna ålder tror inte att de ska drabbas av sjukdom eller olycksfall. Men statistiken visar annat. De drabbas i lika hög grad som de som är i 60-årsåldern, säger Martina Henriksson, och tillägger att i denna del av jämförelsen så är kostnaden för föräldraledighet borttagen för att man ska kunna göra en rättvis jämförelse.

Idag har cirka 1 200 av Advokatsamfundets medlemmar tecknat den kombinerade sjukavbrotts- och sjukvårdsförsäkringen. Varje år får cirka 50 försäkringstagare skadeersättning från sjukavbrottsförsäkringen.

TOM KNUTSON


Sjukavbrotts- och sjukvårdsförsäkring
Sjukavbrottsmomentet i försäkringen ersätter verksamhetens fasta kostnader i samband med en anställds frånvaro t.ex. vid sjukskrivning, dödsfall eller föräldraledighet.

Sjukvårdsmomentet hjälper den anställde att snabbare komma i kontakt med läkare.
Annons
Annons