search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skattemålen ska hanteras snabbare

Specialiserade domare, enklare rutiner och ökade möjligheter att lämna över mål mellan domstolarna.
Det är några sätt som Domstolsverket vill använda för att korta de långa handläggningstiderna i skattemål vid länsrätter och kammarrätter.

Förvaltningsdomstolarna har i många år kritiserats för sin ineffektiva och utdragna hantering av skattemål. Det är inte ovanligt att komplicerade mål blir liggande i åratal.

Domstolsverket vill också införa muntliga förberedelser och öka möjligheterna att avgöra vissa skattemål med en ensam domare. Domstolsverket anser att det behövs ökade resurser på kort sikt för att minska målbalanserna.