search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nye RÅ imponerad av de unga åklagarna: ”De ger ett proffsigt intryck”

Han lämnar uppdraget som justitieråd i Högsta domstolen efter bara ett år. Fredrik Wersäll är landets nye riksåklagare med uppgift att ytterligare vässa åklagarrollen och se till att fler brott klaras upp.
För en person med min bakgrund är uppdraget som RÅ det kanske mest spännande man kan ha, säger Fredrik Wersäll när han tar emot i sitt nya tjänsterum på Östermalm i Stockholm. Därför tvekade jag aldrig. Men jag blev förvånad över frågan eftersom jag så pass nyligen tillträtt i HD.

På bordet står några blommor med en välkomsthälsning. I övrigt har han inte hunnit sätta någon personlig prägel på sin nya arbetsplats.

Men han vet vad han ger sig in i. Fredrik Wersäll har mer än 20 års erfarenhet från straffrätt och kriminalpolitik. En stor del av denna har han jobbat med just åklagarfrågor, bland annat en tid med att driva RÅ:s mål i Högsta domstolen. Men mycket har ändrats sedan hans förra tid på RÅ.

– Åklagaren är i dag dirigenten i hela brottmålsprocessen, både vad gäller kvalificerad förundersökningsledning och att föra talan i domstol. Att få vara med och utveckla den rollen ytterligare är en väldigt kul utmaning, säger han.

Wersälls allra första uppgift blir att genomföra den planerade omorganisation där dagens sex åklagarmyndigheter vid årsskiftet ska slås samman till en gemensam myndighet.

Dessutom har regeringen förväntningar på att han ska bidra till att öka lagföringen och se till att fler brott klaras upp. Wersäll ser möjligheter att förbättra det rättsliga utvecklingsarbetet och ytterligare vässa yrkesrollen.

– Vi ska ägna mer tid åt att studera olika utredningsmetoder, fundera över varför lagföringsprocenten skiljer sig mellan olika brottstyper och olika regioner samt ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan polis och åklagare. Målsättningen är att åklagarna ska ha den högsta kunskapen inom straff- och processrätten.

Fredrik Wersäll vill inte avslöja hur hans favoritåklagartyp ser ut:

– Nej, men däremot blir jag väldigt imponerad av de unga åklagare som framträder i medierna med stora mål. De ger ett proffsigt intryck och förmedlar en bild av yrket som gör att man känner stolthet att tillhöra samma organisation.

Nye RÅ anser också att svenska åklagare behöver bli mer internationella i sitt arbetssätt och vill också ha ett tätare samarbete med Ekobrottsmyndigheten och driva åklagarfrågorna tillsammans. Dessutom är han medveten om det pressade arbetsläget på många håll i organisationen.

– Åklagarna har även det senaste året hunnit med att avverka fler mål utan att få något resurstillskott. Det är självklart att detta kan påverka kvaliteten. Vi måste därför vara uppmärksamma på och se igenom de siffror som presenteras som mått på verksamheten. Kvantiteten får inte gå ut över kvaliteten.

Fredrik Wersäll är nöjd med att riksåklagarens gräddfil till Högsta domstolen tas bort i höst.

– Det ger oss möjlighet att föra en mer offensiv politik i rättstillämpningsfrågor. Vi behöver exempelvis inte tänka på hur mycket av HD:s resurser som skulle tas i anspråk, eftersom det står HD fritt att vägra prövningstillstånd. Samtidigt ställer det förstås större krav på oss att motivera varför just ett mål vi vill föra upp är lämpligt för prejudikatbildning.

På fritiden är nye RÅ en passionerad golfspelare med sommarhus i Roslagen. Men han är också ordförande i Svenska kriminalistföreningen, ett politiskt obundet debattforum för straffrättsliga frågor och kriminalpolitik med sammankomster fyra gånger om året. Senaste mötet diskuterade man öppenhet i brottmålsprocessen utifrån allmänintresset kontra den tilltalades behov av integritet och rättssäkerhet.

– Jag är väldigt road av den här typen av debattutbyte som inte behöver mynna ut i något ställningstagande. Det är berikande att lyfta lite ur vardagen och se saker ur ett mer teoretiskt perspektiv.

HANS HELLBERGOm Fredrik Wersäll, 53
  • Familj: Gift med Anna, tre vuxna barn.
  • Bor: Bostadsrätt i Vasastan
  • Karriär: 1979 fiskal i Hovrätten för Nedre Norrland, 1986 avdelningsdirektör hos Riksåklagaren, 1987 byråchef hos RÅ, 1990 sekreterare i Åklagarutredningen, 1992 chef för Justitiedepartementets straffrättsenhet, 1998 rättschef i Justitiedepartementet, 2003 justitieråd i HD.
  • Fritid: Friluftsliv i alla former – skidåkning,
    skridskor och golf, 10 i handikapp.
  • Trivs bäst: Med familjen i sommarstugan eller på golfbanan med kompisar.
Annons
Annons