search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tre advokater: ”Permanenta försöket”

Ingen av de tre advokaterna vi talat med ansåg att domstolarna sneglat på taxan under försöksperioden. De vill att försöket permanentas.
Thomas Mattsson, advokat i Göteborg
– Jag tycker att försöksverksamheten fungerade mycket bra. I försöket speglades det verkliga arbetet man lade ner. Det kan ju slå åt olika håll. Men det är bra och korrekt. Därför kändes det lite tråkigt att återvända till den gamla ordningen.

Thomas Mattsson har inte råkat ut för att domstolen skulle ha sneglat på taxan under försöksperioden. Han hade gärna sett att försöket permanentades.

Per Aronsson, advokat i Borås
– En klar förbättring, vi fick betalt för vårt arbete. Taxorna bygger ju på att man har ett visst förberedande arbete före en förhandling. Men taxorna tar inte hänsyn till att man ofta får förbereda sig mer om förhandlingen blir längre. Man tjänar på taxorna i enkla mål, man förlorar på de andra.

Han har inte upplevt att domstolen sneglat på taxorna under försöksperioden.

Per Aronsson tycker att försöket borde ha fått fortsätta och bedömer att de allra flesta advokatkollegorna gillat försöksverksamheten.

Mats Carlström, advokat i Karlstad
– Försöket har varit väldigt bra. För oss som uteslutande sysslar med brottmål innebär taxorna att vi får bjuda på mycket arbete som vi inte får ett öre för. Nu fick vi betalt för vad vi gjorde.

Carlström tyckte inte att det var muntert att återgå till taxesystemet.

– Jag reser mycket och varenda gång ska man bjuda på en timme. Det blir en rejäl skillnad.

Mats Carlström har inte erfarit att domstolen sneglat på taxorna. Han hade gärna sett att försöket permanentades.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons