search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Satir – en fredad zon?

Av och till aktualiseras frågan om ett satirprogram eller någon annan form av satir gått över det tillåtnas gräns. Diskussionen gäller då ofta ärekränkning eller hets mot folkgrupp. Som exempel från senare år kan nämnas Killinggängets bok ”Spermaharen” med inslag om Henning Mankell och Håkan Nesser eller teveprogrammet ”Tredje makten” från 2002 där en talande guldfisk gjorde uttalanden som av många uppfattades som antisemitiska.

Går man tillbaka i tiden finns till exempel Rolf Börjlinds artikel om Thorbjörn Fälldin i Aftonbladet 1978.

Även om det finns undantag har inslagen och texterna i regel inte lett till några rättsliga följder. Och det finns de som anser att utrymmet för att framföra kränkande påståenden under beteckningen satir borde begränsas. Är det i själva verket så att det är näst intill omöjligt att ingripa mot sådana påståenden om den som ställs till svars hävdar att det är fråga om satir? Samtidigt finns det anledning att fråga sig om det egentligen har någon rättslig betydelse om det är fråga om satir eller ej.

Processrättsliga diskussionsklubben vid Stockholms tingsrätt sammanträder 25 maj kl. 17.30 i tingsrättens lokaler på Fleminggatan 14 (plan 6 sal 9) och diskuterar saken. Inledare är professor Hans-Gunnar Axberger.
Alla intresserade – medlemmar eller inte – är välkomna. Kontakt:
Pär Karlsson, 08-657 50 27 eller par.karlsson@tsm.dom.se.
Annons
Annons