search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Så hittar du tidigare artiklar

Om du söker en artikel i tidskriften Advokaten, besök då Advokatens hemsida www.advokatsamfundet.se. Här finns en databas med ett omfattande artikelregister. Klicka på ”Sök tidigare artiklar i Advokaten”.

Tidskriften Advokaten fick nytt format 1995 och i samband med det togs det separata årsregistret bort. I Advokatsamfundets digitala bibliotekskatalog påbörjades i stället arbetet med att skapa en separat katalog kallad ”Artikeldatabas” med ett register över tidskriftens artiklar.

Från och med 1995 fram till och med 1999 gjordes ett något enklare register. När man gör en sökning kan det efter författare och titel stå: ”–, 1995. – 9. – (Tidskriften Advokaten; 1) 61”. Detta ska utläsas år 1995 sid. 9 (Tidskriften Advokaten; nr 1) Årgång 61. Från och med år 2000 är referenserna tydligare. Där framgår klart sidan, numret samt årgången.

Registret har inbyggd trunkering (sökorden behöver inte avslutas) och ord i ”fritextsökningsfältet”, ”författarfältet” och ”titelfältet” kan kombineras i samma sökning. Om så önskas kan man även vid ”katalog” klicka på v och få fram ”huvudkatalog” som är Stiftelsen Juridiska Bibliotekets katalog och där söka referenser till bibliotekets böcker från och med 1995.

Under ”medverkande” kan det stå TSA vilket är förkortning för Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. TSA är den officiella förkortningen för tidskriften. Om man klickar vidare till ”full beskrivning” står det som institution vilket kanske är en bättre beskrivning. Detta kommer att revideras och göras tydligare i en senare version av tidskriftsregistret. Som ”ägare” står det alltid Sjb vilket är Stiftelsen Juridiska Bibliotekets officiella förkortning.

ANNA PRIEM
Bibliotekarie
Annons
Annons