search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/1307 Betänkandet ”En kronofogdemyndighet i tiden”, SOU 2003:97
R-2003/1360 Betänkandet ”Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta”, SOU 2003:111
R-2003/1361 Promemorian ”Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet”
R-2004/0003 Betänkandet ”Aktiebolag med begränsad vinstutdelning”, SOU 2003:98
R-2004/0026 Departementspromemorian ”Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader”, Ds 2003:64
R-2004/0139 Delbetänkandet ”En effektivare miljöprövning”, SOU 2003:124
R-2004/0186 Departementspromemorian ”Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning”, Ds 2004:3
R-2004/0231 Departementspromemorian ”Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll”, Ds 2004:7
R-2004/0248 Promemorian om Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel
R-2004/0277 Departementspromemorian Ökad säkerhet i pass m.m., Ds 2004:8 (delyttrande)
R-2004/0387 Utkast till lagrådsremiss Europeisk insolvens
R-2004/0431 EPO:s förslag om revidering av EPC i syfte att tydliggöra besvärskamrarnas oberoende ställning.
Annons
Annons