search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsfall sökes igen

Boken ’’företag i Kris’’ som kom ut i mars 2003 är slutsåld varför förlaget beslutat om en ny upplaga.

Rättsfallsreferaten enligt ABL 13:12 (f.d. 13:2) och tolkningen av lagen kring ”ormen” är av stort värde för främst advokater och revisorer. Lagrummet behandlar kontrollbalansproblematiken och personligt betalningsansvar. Ett tjugotal rättsfall har tillkommit sedan senaste upplagan men fler finns säkert.

Har du någon gång kommit i kontakt med detta lagrum som inneburit en dom i någon rättsinstans vore jag tacksam för kopia. Denna kan lämpligen skickas till BDO Feinstein Revision AB, Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna, eller ange målnr per e-mailadress Bertil.Oppenheimer@bdo.se.
Annons
Annons