search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rapport från Advokatkollegiet för mindre byråer

Tidigare har Advokatkollegium för mindre byråer aviserat ett utskick till landets mindre advokatbyråer med bland annat målsättningsdokument, problem- och möjlighetsinventering samt medlemsinformation.

Vid föreningens årsmöte den 13 februari 2004 i Malmö bestämdes emellertid att utskicken inledningsvis skulle begränsas till ett urval av landets mindre advokatbyråer. Av administrativa skäl och kvalitetsskäl ska föreningen försöka växa inifrån och inte, som tidigare varit tänkt, ha ambitionen att omfatta ett större antal mindre byråer på en gång.

Föreningens styrelse kommande år: ordförande Ulf Frisell, Lund, sekreterare Nan Salén, Göteborg samt övriga styrelseledamöter Mikael Westerberg, Malmö, och Peter Westdahl, Göteborg. Revisor är Lars G. Svensson, Malmö.

PETER WESTDAHL
Annons
Annons
Annons
Annons