search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Austbø, Anne & Engebretsen, Geir: Mekling i rettskonflikter. Rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene
Oslo. Cappelen Akademisk Forlag. 2003
Bergquist, Ulf: Internationell arvs- och bodelningsrätt. En kommentar
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003 (Norstedts gula bibliotek)
Bratt, Ivan: På flykt. En misshandlad kvinnas öde
Strängnäs. Bokförlaget Axplock. 2003
Vänbok till Torleif Bylund
Uppsala. Iustus. 2003
Diesen, Christian & Lagerqvist Veloz Roca, Annika: Bevisprövning i förvaltningsmål
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. (Bevis; 7)
Elfström, Jan: Rådgivarens professionsansvar
Stockholm. Svensk Byggtjänst. 2003
Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur
Stockholm. Fastighetsnytt. 2003. (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi)
Flyghed, Janne & Hörnqvist, Magnus (red.): Laglöst land. Terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige
Stockholm. Ordfront. 2003
Friis, Eva: Sociala utredningar om barn. En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde
Lunds universitet. 2003. (Lunds studies in sociology of law; 18)
Granmar, Claes: Varumärkesskydd –en handbok om varumärken och domännamn
Stockholm. Jure. 2003
Hansen, Jesper Lau (ed.): Nordic financial market law. The regulation of the financial markets in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Copenhagen. DJØF Publishing. 2003
Heinonen, Keijo: Patentskyddets vardag –en manual för ett patentkrig
Stockholm. Jure. 2003
Hobér, Kaj: The impeachment of president Yeltsin
New York. Juris Publishing. 2004
Holtz, Catarina: Due process for industrial property. European patenting under human rights control
Handelshögskolan i Stockholm. 2003
Lidgard, Hans Henrik (ed.): Protecting and transferring biotech inventions
Lund. Studentlitteratur. (Lunds universitet)
Olofsson, Jessica: Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod
Institutet för rättsinformatik. Stockholms universitet. 2003. (IRI-rapport 2003:1)
Pihl, Anna-Carin & Thunander, Tina: Rätten till ett barn
Stockholm. Prisma. 2003
Rother-Schirren, Theddo & Schüldt, Johan: Rättsfallssamling i familjerätt
4 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Tjäder, Clas & Seth, Staffan: Skog – köp, förvaltning, försäljning, samägande, generationsväxling
Raster Förlag. 2003
Annons
Annons