search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Jag skulle gärna ta fler uppdrag”

Vet du efter vilka principer din domstol fördelar uppdragen som offentlig förvarare?
Kai Sällström, advokat,Varberg:
– Nej, det kan jag inte säga. Det har varit diskussioner om hur fördelningen går till men några konkreta besked om vilka principer som används har vi nog inte fått. Vad jag förstår är det upp till rotelinnehavaren att avgöra.

Caroline Reiner, Stockholm:
– Nej, jag vet inte vilka principer någon av länets domstolar använder sig av. Men jag hoppas och tror att de fördelar rättvist mellan alla advokater som anmält att de vill ha uppdrag.

Clas Rosdahl, advokat, Karlskoga:
– De går nog efter turordning på den lista de har. Enligt egen uppgift följer domstolen turordningen strikt.

Clas Rosdahl, advokat, Karlskoga:
– Det måste vara att den tilltalade får ett bra försvar. Samtidigt är väl förutsättningen att de advokater som finns med på en lista är så skickliga att de kan ta de flesta typer av uppdrag.

Är du nöjd eller missnöjd med utdelningen?

Kai Sällström, advokat,Varberg:
– Svårt att svara på. Kan varken säga att jag är nöjd eller missnöjd eftersom jag inte vet hur det är för övriga kolleger. Men självfallet vill jag ha fler uppdrag.

Caroline Reiner, Stockholm:
– Eftersom man inte vet hur många uppdrag det finns är det svårt att veta om man är nöjd med utfallet. Jag får framför allt uppdrag från Stockholms tingsrätt. Men jag skulle gärna ta fler uppdrag eftersom jag tycker det är väldigt stimulerande med brottmål.

Clas Rosdahl, advokat, Karlskoga:
– Jag tycker att det fungerar bra. Det verkar som fördelningen är ganska jämn och att de inte väljer ombud beroende på uppdragets art, vilket ger oss en bra variation på uppdragen. Jag tror att de flesta är ganska nöjda.

Vilket är viktigast, att den tilltalade får ett bra försvar, eller att alla advokater får lika många uppdrag?

Kai Sällström, advokat,Varberg:
– Det viktigaste är förstås att den misstänkte får ett bra försvar. Men det är också viktigt att domstolen har en tydlig och gemensam policy. Brist på tydlighet är en grund till misstänksamhet. Om man vet hur reglerna ser ut kan man angripa dem om man inte tycker att de är korrekta. Men om man inte vet vilka kriterier som gäller är det svårare att ifrågasätta.

Caroline Reiner, Stockholm:
– Det behöver inte vara ett motsatsförhållande. För att alla ska kunna få ett bra försvar är det viktigt att alla som verkar som försvarare får många uppdrag, eftersom det är det enda sättet att utvecklas och bli duktig. Därför är det viktigt att fördela jämnt och på så vis trygga återväxten av duktiga försvarare.

Clas Rosdahl, advokat, Karlskoga:
– Det måste vara att den tilltalade får ett bra försvar. Samtidigt är väl förutsättningen att de advokater som finns med på en lista är så skickliga att de kan ta de flesta typer av uppdrag.
Annons
Annons
Annons
Annons