search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

JK kräver tydligare principer

Domstolarna bör ha tydliga kriterier för hur försvararuppdragen fördelas och fördelningen bör kunna kontrolleras i efterhand. Detta för att undvika misstankar om att en domstol favoriserar eller missgynnar vissa advokater. Det anser justitiekanslern Göran Lambertz.
Justitiekanslern, JK, sköter för statens räkning tillsynen över såväl domstolarna som advokatkåren. På senare tid har JK vid sina inspektioner i domstolarna satsat lite extra på att granska efter vilka principer offentliga försvarare utses.

– Jag möter då och då advokater som är missnöjda. Eftersom uppdragen från rätten är av stor ekonomisk betydelse för många advokater är det angeläget att uppdragen fördelas enligt tydliga kriterier där utrymmet för särbehandling minimeras. Domstolen måste kunna uppfattas som och visa att den är objektiv. Det ska inte finnas någon misstanke om att den som ger choklad till tingsrätten får flest uppdrag, säger Göran Lambertz.

Enligt JK kan kriterierna se ut på många olika sätt:
– Det viktiga är att domstolen kan redogöra för sina kriterier och att dessa uppfattas som någorlunda rättvisa och rimliga.

För egen del föredrar han system med listor där utgångspunkten är en jämn spridning av uppdragen bland dem som vill ha förordnanden som försvarare, men att begärda uppdrag lämnas utanför systemet. Systemet behöver dock inte betyda en exakt rättvis fördelning. Rätten måste ha ett utrymme att beakta en advokats särskilda erfarenhet och skicklighet inom ett område.

– Det behöver inte vara något fel med att en domstol bestämmer sig för att alltid ge de svåraste uppdragen till de skickligaste försvararna. Bara man vet att det är det som gäller.

Men han tror att det är svårare att ha en rättvis fördelning i de domstolar som inte har listor.

– Jag tycker inte att det är bra om man i varje enskilt mål väljer vem man vill ha. Framför allt öppnar det för att advokaterna kan känna sig missgynnade, ogrundat eller inte.

JK har de senaste två åren inspekterat tre tingsrätter. I Umeå tingsrätt ansågs principerna för hur offentliga försvarare utses tillfredställande. Vid fjolårets granskning av Gotlands tingsrätt efterlyste JK tydligare kriterier och riktlinjer. En nyligen genomförd granskning av Haparanda tingsrätt redovisas inom kort.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons