search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Irakiska jurister lär sig om mänskliga rättigheter

Femtioen irakiska toppjurister, bland annat ordföranden i det irakiska advokatsamfundet, har genomgått en första delkurs med inriktning på internationella mänskliga rättigheter. Kursen hölls i regi av IBA, (International Bar Association) med stöd av ILAC (International Legal Assistance Consortium).

De kommande två åren ska mer än 800 irakiska domare, åklagare och försvarsadvokater genomgå liknande utbildning för att underlätta arbetet med att skapa ett fungerande rättsväsende i Irak.
Annons
Annons