search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Generalsekreteraren: ”Jag är inte förvånad över resultatet”

Enligt Advokatsamfundet visar försöket tydligt att dagens taxesystem inte fungerar. Och att advokatkåren är underbetald.
– Jag är inte förvånad över Domstolsverkets resultat, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare. Försöksverksamheten visar att det stämmer som samfundet sagt tidigare, att taxorna och timkostnadsnormerna är för låga. Advokaterna får inte fullt betalt för det arbete de lägger ner.

Att förklaringen till kostnadsökningen i försöket skulle ligga i att det skulle vara svårt för domstolarna att pruta på låga belopp och att det blir för små skillnader för att man ska kunna pruta är något som Anne Ramberg inte vill instämma i.

– Domstolarna har stor erfarenhet och är väl lämpade att bedöma tidsåtgången i olika mål. Skulle det vara så att de inte klarar det måste man annars utgå ifrån att alla advokater i försöket ljuger om hur mycket tid de lagt ner.

Anne Ramberg poängterar att försöket visar att dagens taxesystem är direkt olämpligt. Sveriges advokatsamfund har sedan flera år bestämt framfört att taxorna måste avskaffas.

– Att det blir dyrare får man sätta i relation till vad man får med ett annat och rimligare system, säger Anne Ramberg och tillägger att det faktum att advokatens ersättning kopplas till dennes engagemang i huvudförhandlingen innebär att den tilltalade i praktiken inte kan få ett fullgott skydd.

– Som det är i dag får advokaterna arbeta gratis, ska det vara så? Det kan ju ofta vara så att förberedelsen kan vara lång och komplicerad och huvudförhandlingstiden är kort, säger hon och tillägger:

– Det är mycket angeläget att regeringen nu visar att man tar till sig resultaten från försöket och byter ut det förlegade taxesystemet.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons