search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fakta om försöket utan taxa

I försöket rapporterades totalt 4 285 mål och 5 090 ersättningar.
De offentliga försvararna yrkade i 12 procent, 446 fall, lägre ersättning än vad taxan hade gett.
I 6 procent, 221 fall, sammanföll yrkandena och taxan.
I 82 procent, 3 164 fall, yrkades en högre ersättning än vad taxan skulle ha gett.

Målsägandebiträdena yrkade i 12 procent, 48 fall, en ersättning som understeg taxan.
I 5 procent, 20 fall, sammanföll yrkandena och vad taxan hade givit.
I 83 procent, 322 fall, yrkades ersättning med ett högre belopp än taxan.

De offentliga försvararna och målsägandebiträdena fick se sina yrkanden prutade i 6 procent av fallen.
Annons
Annons
Annons
Annons