search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Det är rättegångsbalken som styr hur offentliga försvarare utses

Enligt RB 21 kap. 5 § ska i första hand förordnas en lämplig person. Om den misstänkte framställt önskemål om en särskild advokat ska denne förordnas, om det inte medför avsevärt ökade kostnader eller om det finns andra skäl emot.

När den misstänkte inte har några egna önskemål är det rätten som avgör vem som ska utses. Det finns inte några närmare anvisningar i lagtexten om vilka principer som ska gälla vid detta val.
Annons
Annons
Annons
Annons