search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Det är inte vår sak att skipa rättvisa mellan advokaterna”

Sex av de fyrtioåtta tingsrätter som svarat på Advokatens enkät använder inte listor när de förordnar offentliga försvarare. I Solna, Södra Roslags och Sollentuna tingsrätter anser man att det är för svårt att administrera ett bra listsystem. Vid de mindre landsortsdomstolarna är antalet advokater så få att det inte behövs några listor.
Södra Roslags tingsrätt har valt bort systemet med lista av praktiska skäl. Man har inte heller någon dokumenterad policy för hur offentliga försvarare utses, men domstolssekreterarna får muntliga instruktioner att sprida uppdragen och inte hålla sig med egna favoriter bland advokaterna. Dessutom registreras advokater som ofta återkommer i domstolen som en så kallad standardaktör i målhanteringssystemet.

Vid allvarligare brottslighet väljer domstolen någon som man vet är en särskilt skicklig försvarare. I övrigt fördelas uppdragen främst enligt två huvudprinciper: försvarare med kontor i närheten av den tilltalades bostad samt försvarare på större byråer där det oftast finns någon som kan ta sig an målet. Dessutom försöker man med hjälp av Advokatsamfundets medlemsmatrikel hitta namn som inte förekommer så ofta i domstolen.

Nya advokater tar sig in antingen via häktets jourlista eller genom att skriva till domstolen och begära uppdrag.

Mats Jender, rådman i Södra Roslags tingsrätt, tycker att systemet fungerar bra och ser inget behov av att införa en lista.

– Det är omöjligt att fördela så att alla får lika många uppdrag. Men jag är imponerad över att domstolssekreterarna lyckas sprida uppdragen så bra som de ändå gör. Om vi skulle ha en lista skulle den bli väldigt lång, och det skulle ta mycket tid att administrera och uppdatera en sådan lista, säger Jender.

Solna tingsrätt har inte heller någon lista eller någon gemensam policy för hur försvarare utses. Varje domare svarar själv för att den tilltalade får en bra försvarare. Detta görs genom generella riktlinjer till domstolssekreterarna som sköter förordnandena. I första hand förordnas någon advokat som har kontor i domsagan eller i Stockholm.

– Det är inte vår sak att skipa rättvisa mellan advokater, säger Lars Lindström, lagman i Solna tingsrätt. Vårt uppdrag är att se till att den som är misstänkt får ett bra försvar. Det tycker jag att vi gör även om vi kanske förbiser en och annan duktig försvarare som vi inte känner till eller kommer ihåg. Den metod vi använder innebär att det är bra folk som ställer upp som försvarare.

Frågan om lista eller inte diskuteras fortlöpande på sammanträden med tingsrättens domare. Men hittills har man avstått från listor eftersom det anses för tungrott.

– Ett system med listor passar utmärkt i domstolar med ett överblickbart antal advokater. Här finns det så oerhört många som vill vara med på listan. Vi ser inte att fördelarna med att ha en lista överväger nackdelarna med allt extra arbete det innebär att sköta en sådan lista, säger Lindström.

I Katrineholm finns bara tre advokater som tar uppdrag som offentliga försvarare. Dessutom anlitas advokater från Malmköping, Eskilstuna och Nyköping.

– Antalet advokater i Katrineholm är så litet att det ur fördelningssynpunkt eller av rättviseskäl inte finns behov av någon lista, säger lagman Rolf Holmgren. Domstolssekreterarna försöker fördela uppdragen jämnt men det är inte alltid de har möjlighet att välja. Det lilla antalet advokater gör att de ofta får förordna den som kan. Jag tror inte att någon advokat upplever att han får för få uppdrag.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons