search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bodström: ”Vi vill fastställa orsaken till kostnadsökningen”

Justitieminister Thomas Bodström vill utreda orsakerna till kostnadsökningen i försöket.
– För några veckor sedan kom Domstolsverket med en slutrapport över försöket. Rapporten innehåller inte någon analys av orsakerna till resultatet, vilket inte heller ingick i uppdraget. Då rapporten är så pass färsk har vi ännu inte haft möjlighet att göra någon sådan orsaksanalys, säger justitieminister Thomas Bodström.

– Min enda kommentar i nuläget är att försöket resulterade i en kraftig kostnadsökning av utgifterna för ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i förhållande till vad som skulle ha utgått om taxan i stället hade varit tillämplig, säger Thomas Bodström.

– Vi kommer nu att titta närmare på Domstolsverkets rapport och inleda ett arbete med att fastställa orsaken eller orsakerna till kostnadsökningen.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons