search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Alla nya styrelser i samfundets avdelningar

Södra
Ordförande: Björn Lindmar
Vice ordförande: Börje Samuelsson
Ledamöter: Jonas Carlsson, Karsten Nyblom, Lars Blad,
Lars Kongstad och Göran Hellberg
Suppleanter: Peter Thörnwall, Eva Gustafsson, Christina Davéus,
Marie Lagerlöf och Sophie Palmgren Paulsson
Sekreterare: Anna Gustafsson

Västra
Ordförande: Eva Bergh
Vice ordförande: Olle Lindén
Ledamöter: Dan Bullarbo, Hans Potila Strömsnes, Bertil Sparf, Anders Ahlm, Claes Östlund och Maria Almgren
Suppleanter: Michael Eriksson, Staffan Karnå och Mona Jonasson
Sekreterare: Niclas Carling

Mellersta
Ordförande: Per Wigert
Vice ordförande: Marjukka Luotero-Salzmann
Ledamöter: Ove Johansson, Fredrik Sandberg och Peter Bredelius
Suppleanter: Stig Inge Andersson, Lars Gombrii, Bertil Moreau, Agneta Nyman och Andreas Hahn
Sekreterare: Lars Gombrii

Stockholm
Ordförande: Dick Lundqvist
Vice ordförande: Sten Bauer
Ledamöter: Lars Arrhenius, Karl-Johan Dhunér, Lars Hartzell, Olof Rågmark och Odd Swarting
Suppleanter: Connie Brück, Lars Edlund och Elisabeth Fritz
Sekreterare: Stefan Bessman

Östra
Ordförande: Per Sandell
Vice ordförande: Bengt Ivarsson
Ledamöter: Henrik Snellman, Maria Sturesson och Kristina Huldt
Suppleanter: Gunnar Larsson, Inger Brännström och Kristina
Rågmark
Sekreterare: Claes G. Hansson

Norra
Ordförande: Ulf Nordekvist
Vice ordförande: Lena Isaksson
Ledamöter: Andreas Victor, Bengt Gustafsson, Johan Sterner och Bengt-Olov Horn
Suppleanter: Annica Ullsten, Jan Heilborn och Lars-Håkan Lindberg
Sekreterare: Andreas Victor

Utland
Ordförande: Per Runeland
Vice ordförande: Massimo Caiazza
Ledamöter: Katarina Bennet, Björn Palm-Jensen och Rolf Wallin
Suppleanter: Pontus Lindfelt, Per Edholm och Karl Woschnagg
Sekreterare: Maria Westman-Clément
Annons
Annons