search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2004 Årgång 70
Nr 4 2004 Årgång 70

Fokus

Turordningslistan

Hur går det egentligen till när landets tingsrätter utser offentliga försvarare? Tidskriften Advokaten har genomfört en undersökning som visar att det kan vara stora skillnader mellan olika domstolar. Justitiekanslern anser att domstolarna ska ha tydliga kriterier för hur försvararuppdragen fördelas för att undvika misstankar om att vissa advokater favoriseras eller missgynnas.
Läs mer

Ledare

Advokatens ansvar att vidmakthålla sitt oberoende

Färska exempel på detta är penningtvättsdirektivet som innebär att advokater skall vara skyldiga att ange sina klienter... Läs mer

Gästkrönika

Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons

Fokus