search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Vi måste bli bättre på att förklara rättsväsendets uppgifter”

Advokater, åklagare och domare måste hjälpas åt för att öka allmänhetens förtroende för rättsväsendet.
Rättsväsendet har på sistone kritiserats av medier och allmänhet för sitt sätt att hantera några uppmärksammade rättsfall. För att vända på utvecklingen arrangerade Domstolsverket, Riksåklagaren och Advokatsamfundet i början av mars ett seminarium för domare, åklagare och advokater med temat ”Rättsväsendets uppgifter och roller – den pedagogiska utmaningen”.

Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt och seminariets moderator, anser att allmänhetens insikt om rättsväsendet är bristfällig och att medierna ofta använder specifika rättsfall till att göra generella, allmängiltiga belysningar av samhällsproblem.

– Domare, åklagare och advokater har ett gemensamt ansvar för att stärka allmänhetens förtroende för rättsväsendet, säger Johan Hirschfeldt. Vi måste därför bli bättre på att förklara rättsväsendets uppgifter. I detta ingår att tydliggöra både vissa gemensamma värden men även de specifika och motstående intressen som vi olika aktörer har att bevaka.

Johan Hirschfeldt är nöjd med seminariet, men vet inte exakt vad det ska mynna ut i. Man bör först avvakta den dokumentation som nu görs hos Domstolsverket.

– Seminariet bidrog till att öka förståelsen mellan de olika aktörerna och bör absolut användas i den fortsatta vidareutbildningen för de olika yrkesgrupperna. Modellen bör också kunna användas vid konferenser tillsammans med företrädare för medierna.

Advokat Tomas Nilsson tycker också att det var ett bra seminarium. Inte minst för att det bidrog till att öka förståelsen inom rättsväsendet.

– Jag tror att vi advokater fick en ökad förståelse från domare och åklagare i hur stor utsträckning vi är styrda av våra klienters intressen och därför inte kan handla på eget bevåg.

HANS HELLBERG
Annons
Annons