search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Utred reglerna – men varning för dokusåpor!

I Advokaten nr 2 diskuterade generalsekreteraren frågan om utsändning av ljud och bild från rättegångar. Hennes egen personliga uppfattning är att frågan bör utredas och att mycket talar för att man i framtiden tillåter utsändning även av bilder.
Uppfattningen om det lämpliga i att tillåta utsändningar har diskuterats i olika sammanhang. Under Simpsonrättegången i USA framförde statssekreteraren i Justitiedepartementet, Krister Thelin, att det var hans uppfattning att man även i vårt land borde tillåta tv-utsändningar. Jag deltog själv i debatten med några artiklar. Det verkade då som om statssekreteraren, tillsammans med några av våra namnkända advokater, var rätt ensamma om uppfattningen. Flera domare framförde att deras mening var att det skulle vara förödande att tillåta kameror i rättssalarna. Under Palmerättegångarna diskuterades frågan något och senast tog debatten åter fart under rättegången om mordet på Anna Lindh.

ATT RÄTTEGÅNGAR enligt regeringsformen är offentliga behöver inte leda till slutsatsen att de därmed även ska få sändas ut i form av ljud och bild. Rätten att närvara som åhörare är helt tillräcklig för att möjliggöra kontroll av rättegången. Detta dock under förutsättning att antalet fria åhörarplatser är tillräcklig stort. Den förtroendeskapande och förtroendebevarande aspekten ska man inte överdriva. Allmänheten har små möjligheter att avgöra om det går rätt till. Rättegångsbalken är okänd hos allmänheten. Betydligt viktigare är det att medierna håller sig med juridiskt kunniga journalister som ges tid att bearbeta materialet på ett ansvarsfullt sätt. Intresset hos allmänheten att på ett bekvämt sätt följa en rättegång måste ställas mot intresset hos parter och andra aktörer att inte behöva offentliggöras mot sin vilja. Det handlar ju inte bara om namn och stillbild utan om återgivande av varje ändring i anletsdragen, varje blick och varje felsägning. Det är intressant att Joakim Berner i tryckfrihetsmålet begärde att han skulle slippa direktsändning i radio därför att det skulle hämma honom. En chefredaktör för en kvällstidning som känner obehag att tala i en rättegång med mikrofon framför näsan? Just hänsynen till enskilda – att inte behöva bli uthängda även i etermedierna – är det som starkast talar mot kameror och mikrofoner i rättssalarna.

Diskussionen har helt tagit fasta på brottmålen. Även i tvistemål finns det ett starkt intresse av att aktörerna inte ska behöva schavottera i rörliga bilder med ljud hemma i vardagsrummet hos oss alla. Sätter man inte ned foten kan snart den nya tekniken med webbsändningar leda till att vi kan välja mellan dokusåpor på en del kanaler och uthängda Skandiadirektörer, arvstvister efter mediamoguler och mord i pingstförsamlingar på andra kanaler. Det gäller att stå emot mediernas rent kommersiella intressen. Även om generalsekreteraren har bildat sig en egen uppfattning i frågan kan det mycket väl tänkas att advokater i allmänhet har en annan mening. Men jag håller med om att reglerna behöver utredas.

THORULF ARWIDSON
Advokat
Annons
Annons