search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skriva bok stärkte vi-andan på byrån

Det finns många sätt att stärka vi-andan på jobbet. På Kilpatrick Stocktons nystartade Stockholmskontor gick alla medarbetare samman och skrev en lagkommentar till stämpelskattelagen.
– Bokprojektet har varit ett bra sätt att ta vara på byråns fastighetsrättsliga kunskaper och bygga upp en arbetsgemenskap mellan alla nya medarbetare. Det har dessutom bidragit till att skapa gemensamma värden och öka kvalitetskänslan på byrån, säger advokat Torbjörn Hultsberg.

Alla 15 jurister på Stockholmskontoret har varit engagerade i arbetet och skrivit ett eller två kapitel var. Arbetet har letts av redaktörerna Pontus Kågerman och Cecilia Lohmander, som kvalitetsgranskat och samordnat textavsnitten. Kommentaren har också granskats av Kammarkollegiums avdelning för stämpelskattefrågor.

– Att skriva en lagkommentar kräver färdigheter som är nyttiga i den dagliga advokatverksamheten. Man måste förstå hur systemet är uppbyggt och fungerar och även kunna förklara det för en läsare som behöver råd i praktiska frågor. På så sätt har bokprojektet även fungerat som en fortbildning och utveckling för medarbetarna, säger advokat Pontus Kågerman, som tidigare också givit ut en lärobok i värdepappersmarknadsrätt.

Kommentaren ges i dagarna ut i Norstedts gula bibliotek. Cecilia Lohmander tror att den är efterlängtad bland alla som handhar fastighetsrättsliga frågor. Den gamla kommentaren avser en lagstiftning som upphörde 1984.

– Alla jurister som suttit inskrivningsdomare vet att kommentaren till den gamla stämpelskattelagen var den mest sönderlästa boken i domsagan. Intresset för en kommentar till den nya lagen borde därför vara stort.

HANS HELLBERG
Annons
Annons