search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Omsorgen om klienten kom alltid först

Meddelandet om att Folke Wistrand avlidit kom inte överraskande. Han hade under många år haft problem med sin hälsa. Men även om ett dödsbud kan vara mer eller mindre väntat är det ofta plötsligt, därför det tydliggör vad den bortgångne har betytt och stått för. Så alldeles särskilt när det gäller Folke.
FOLKE VAR FÖDD 1926 och växte upp i Örebro, där fadern bedrev advokatverksamhet. Sin hustru Aina träffade han under den förhållandevis korta men på Folkes karaktäristiska vis fokuserade universitetstiden i Uppsala.

Efter att de båda avslutat sina studier – Folke tog sin jur. kand. år 1947 – flyttade de till Göteborg. Där etablerade de sig både socialt och yrkesmässigt. Aina började som lärare i språk. Folke kom efter några års domstolstjänstgöring att bli anställd hos Advokaterna Sjögren och Hedén. Snart inträdde han som delägare och arbetade målmedvetet med att utveckla verksamheten. Advokatbyrån bär idag hans namn och är med över 80 jurister och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö en av de större i landet.

Folkes yrkesinriktning var glasklar. Han var advokat. Engagemanget för advokatbyrån och medarbetarna där var stort. Men omsorgen om klienten kom alltid i första rummet. Stor som liten.

Som advokat var Folke en gigant. Men på sitt eget vis. Hans starka personlighet präglade såväl hans förhållningssätt till yrket som hur han utövade det. Det skarpa intellektet, den förutsättningslösa och fördomsfria utgångspunkten, den snabba uppfattningsförmågan samt den metodiska och omedelbara men ändå lugna och närmast minimalistiska analysen förstärktes av en klar och genomträngande blick, oftast vänlig men ibland sträng eller rent av ilsken, och en markerad ansiktsprofil. Fri från åthävor lämnade han ändå ingen oberörd.

Motståndarna kunde frukta Folke. Kompetens, klarsyn och ett tydligt språk bidrog till detta.

Om en position i en förhandling eller ett mål var behäftad med någon svaghet blev detta klarlagt. Som regel i positiva ordalag men alltid med förödande auktoritet.


KLIENTERNA VAR DESTO MER FÖRTJUSTA. De fann hos honom en advokat som kunde förena en kylig analys med varm empati. Men han kunde med samma klarsyn och effektivitet avböja ett uppdrag som han ansåg sakna befogat intresse att drivas.

Folke var inte alla gånger lätt att samarbeta med. Han var krävande. Men han var alltid mest krävande mot sig själv. Han kunde vara envis. Men han var resonlig. Om han höll fast i något hade det sin grund i en genomtänkt utvärdering av frågan. Det stod var och en fritt att ifrågasätta analysen. Folke lyssnade intresserat men kritiskt.

Kompromisser var inte direkt Folkes melodi. Han kompromissade aldrig mot sin övertygelse när det gällde honom själv, och ogärna när det gällde andra. Det hände att han gick hårt fram mot medarbetare men då alltid av omsorg mot byrån och efter en grundlig analys av situationen.

Folkes livssyn var grundad på en positiv förnuftstro. Därför var konventioner honom främmande. Han var i ordets bästa mening radikal.

Som den närmast hängivne advokat han var ter det sig följdriktigt att han engagerade sig i Sveriges advokatsamfund, först genom styrelsearbete och sedan i disciplinnämnden. Där utförde han inte bara ett värdefullt samhälleligt arbete, utan fick han tillfälle att umgås med uppskattade kollegor från olika delar av landet.

Folke var inte mycket för flärd. Desto mer trivdes han med att umgås med sina vänner. Ofta vid bridgebordet. Gärna otvunget i samband med god mat och gott vin.

Trots att Folke gick upp i sin advokatroll var det aldrig någon tvekan om familjens betydelse. Fadersstoltheten lyste omisskännligt genom, så också glädjen över familjens gemensamma resor.

Vi vänner och kollegor till Folke känner en stor glädje och tacksamhet över att ha haft en så färgstark personlighet som Folke i vår krets.

GÖSTA SJÖGREN
Advokat
TORSTEN ROSELL
Advokat
STEFAN LINDSKOG
Advokat
Annons
Annons