search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Samfundsfrågor

Nytt om namn

 • Per Virdesten har utnämnts till justitieråd i Högsta domstolen. Virdesten är sedan sex år rättschef i statsrådsberedningen. Han har också varit expert och sakkunnig i många förvaltningsrättsliga utredningar.
 • Lennart Hamberg har utnämnts till regeringsråd i Regeringsrätten. Hamberg har bland annat varit rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd i Finansdepartementet. Sedan tre år ingår han i ledningen för departementets skatte- och tullavdelning.
 • Ann-Marie Sjöberghar utnämnts till ny rådman i Gävle tingsrätt.
 • Helena Sohl är ny rådman i länsrätten i Södermanlands län.
 • Anders Forsbäck har fått en tidsbegränsad anställning som rådman i Örebro tingsrätt.
 • Carl-Erling Halldin har fått en tidsbegränsad anställning som rådman i Norrköpings tingsrätt.
 • Nicolaj Jeric har fått en tidsbegränsad anställning som rådman i Värnamo tingsrätt.
 • Jennie Sjödahl Mellbin har fått en tidsbegränsad anställning som rådman i Uddevalla tingsrätt.
 • Sofia Tauson har fått en tidsbegränsad anställning som rådman i Sunne tingsrätt.
 • Ann Marie Bolin Pennegård är nytt departementsråd i regeringskansliet.
 • Dan Sandberg är ny rättschef på Näringsdepartementet.
 • Lars-Gunnar Lundh blir ny överdirektör vid Migrationsverket.
Annons
Annons