search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Amnéus, Diana & Gunner, Göran (red): Mänskliga rättigheter – från forskningens frontlinjer. Human rights – from the frontiers of research
Uppsala. Iustus. 2003. Studia Theologica Holmiensia.
Bengtsson, Bertil: 21 uppsatser. Skadestånd och försäkring. Grundlag, fastighetsrätt och miljö. Ur domarens synvinkel
Juristförlaget i Lund. 2003.
Dahlgren, Bo: VD-boken. Praktisk handbok för VD, styrelse och revisorer
2 uppl. Näsviken. Björn Lundén Information. 2003.
Domeij, Bengt: Patentavtalsrätt
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003.
Europas grundlag. Framtidskonventets förslag till konstitution för EU
EU 2004-kommittén. Stockholm. SNS. 2003.
Fogelklou, Anders & Sterzel, Fredrik (eds.): Consolidating legal reform in Central and Eastern Europe – an anthology
Uppsala. Iustus. 2003. Rättsfondens skriftserie.
Franck, Hans Göran & Nyman, Klas: The barbaric punishment. Abolishing the death penalty
The Hague. Martinus Nijhoff Publishers. 2003. The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library.
Frykman, David & Tolleryd, Jakob: Corporate valuation. An easy guide to measuring value
London. Pearson Education. 2003.
Gorton, Lars (ed.): The breakdown of public & private law dichotomy in commercial and financial law. International seminar
Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet. 2003.
Gorton, Lars: Transporträtt. En översikt
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003.
Holmqvist, Leif & Thomsson, Rune: Hyreslagen. En kommentar
7 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. Norstedts blå bibliotek.
Jones, John & Powles, Steven: International criminal practice
3 ed. Oxford University Press. 2003.
Lando, Ole (ed., m.fl.): Principles of European contract law
Parts I and II. The Hague. Kluwer Law International. 2000.
Part III.The Hague. Kluwer Law International. 2003.
Melander, Göran: Traktatsamling i folkrätt
Lund. Studentlitteratur. 2003.
Moëll, Christina: Proportionalitetsprincipen i skatterätten
Juristförlaget i Lund. 2003.
Mossfeldt, Lisa: Översättares upphovsrätter
2003. Skrifter utgivna av Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet.
Oddný Mjöll Arnardóttir: Equality and non-discrimination under the European convention on human rights
The Hague. Martinus Nijhoff Publishers. 2003 International Studies in Human Rights.
Rydin, Urban: Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – arbetsinkomst eller kapitalinkomst?
Juristförlaget i Lund. 2003.
Schönning, Ola & Svendenius, Marie: Skadad i trafiken
Lidingö. Ifu. 2003.
Wolk, Sanna (red): Biobanksrätt
Lund. Studentlitteratur. 2003.
Annons
Annons