search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Jonas axlar ansvaret för samfundets utbildningar

I hård konkurrens med mer än 150 sökande lyckades Jonas Olbe, 39 år, få jobbet som ansvarig för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet. Han kommer närmast från Ericsson University, en del av Ericssonkoncernen. Jonas har läst internationell ekonomi vid Uppsala universitet men han har även tagit cirka 30 poäng i juridik.
Sin första tid som utbildningsansvarig vill Jonas framför allt ägna sig åt att lära känna verksamheten och se till att dagens utbildningar fungerar bra och håller hög kvalitet. Därefter vill han utveckla samfundets utbildningsverksamhet – till exempel inom IT och språk.

Jonas Olbe är gift med Ana och de har en dotter, Julia. Familjen bor på Gärdet i Stockholm.

TOM KNUTSON
Annons
Annons