search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hallå där, Peter Mutvei …

… advokat i Stockholm som JO-anmäler häktet i Göteborg
Varför har du anmält häktet?
– Jag var helt enkelt trött på att häktespersonalen försvårar kontakten mellan advokater och klienter och ofta uppträder osmidigt och nonchalant. Det handlar bland annat om att de inte vill låta mig tala med klienten när jag ringer från en mobiltelefon, trots att de vet att jag har ett sådant tillstånd, och att de aldrig tillåter besök utanför besökstiderna.
– Droppen för min del var när min klient inför en förhandling bad mig ta med hans personliga kläder som han ville ha på sig i rätten. De vägrade att ta emot kläderna eftersom jag inte hade möjlighet att överlämna dem under besökstiden. Då bad jag personalen som ansvarade för transporten mellan häktet och domstolen att ta med kläderna, men de sa också nej. Det är en väldigt osmidig inställning.

Är Göteborgshäktet värre än andra?
– Ja, det är min definitiva uppfattning. Jag har inte blivit bemött på det här sättet någon annanstans. Och det är inte bara jag som behandlats illa. Även utredande polismän har blivit mer eller mindre utslängda under pågående förhör, när besökstiden varit slut. Dessutom har jag fått många uppmuntrande samtal och mejl från kolleger som upplevt det likadant.

Vad hoppas du få ut av anmälan?
– Jag hoppas förstås att den ska underlätta kontakterna med klienterna och att Göteborgsadvokaterna får en lite lättare arbetssituation än de haft hittills. Att personalen i häktet inte bara ser strikt till reglerna.

Du är inte orolig att bli ännu sämre bemött nu när du anmält dem?
– Nej, det tror jag inte att de vågar. Min anmälan har väckt en enorm uppståndelse, och det är rätt åt dem eftersom de inte är kompromissvilliga.

Vad kännetecknar ett bra häkte ur advokatsynpunkt?
– Ett smidigt och bra bemötande från personalen där vi tillåts att ha kontakt med våra klienter med hänsyn till de regler som gäller. Bemötandet är enormt bra på de allra flesta håll. Personalen försöker oftast underlätta kontakten mellan advokat och klient, även om man kommer på en udda tid. Men så är det alltså inte i Göteborg.

Vilket är ditt favorithäkte?
– Jag känner bäst till häktena i Stockholm och de är bra överlag. Där känner jag mig välkommen oavsett när jag kommer dit och oavsett vem jag ska träffa. Personalen där inser att vi som advokater har en viktig funktion att fylla.

HANS HELLBERG
Annons
Annons