search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Forskare oroas av lagförslaget

Förslaget kunde ha varit värre menar juridikforskaren Patricia Shaughnessy. De finska och danska motsvarigheterna är sämre, anser hon.
Patricia Shaughnessy, jur. dr vid Stockholms universitet, har intresserat sig för hur EU:s penningtvättdirektiv har genomförts i olika länder. Hon är mycket kritisk till det EU-direktiv som är grunden till det nu aktuella förslaget. Men hon tillägger att Sverige dock är skyldigt att införa direktivet i sin nationella lagstiftning. Och med tanke på detta är det svenska förslaget ganska rimligt.

– Det svenska förslaget ser bättre ut än sina motsvarigheter i Danmark och Finland. Det kunde ha varit värre. Däremot finns det några punkter i det svenska förslaget som jag önskar hade sett annorlunda ut – och där det enligt direktivet finns utrymme för det, säger Patricia Shaughnessy. Ett exempel är 24 timmarsgränsen. Denna hade kunnat tas bort helt och hållet och det hade kunnat göras tillåtet för advokater att upplysa sina klienter direkt.

– Som det är nu hamnar advokaten i en konflikt med sin klient. Det hade varit bättre om denna hade kunnat undvikas helt och hållet. Patricia Shaughnessy konstaterar att med den korta tid som återstår innan den nya lagen ska börja gälla, så ställs stora krav på de svenska advokatbyrårerna. De måste utbilda sina advokater, biträdande jurister och andra anställda så att det införs nya byrårutiner med bland annat kontroll om penningtvätt.

Patricia Shaughnessy befarar att när det om tre år är dags att utvärdera reformen så kan det visa sig att det är mycket svårare att montera ned något, även om det är dåligt, när man väl har monterat upp det.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons