search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta om de nya konkurrenterna

Familjens jurist
Antal kontor: 52, från Luleå till Malmö
Antal jurister: 80
Målgrupp: Privatpersoner och mindre företag.
Tjänster: Alla typer av familjejuridiska ärenden. Satsar i ökad utsträckning på att även ta tvistiga ärenden.
Störst på: Handlägger 15 procent av alla bouppteckningar i landet.
Främsta konkurrenter: Banker, juridiska småbyråer och ”Gör det självare”. Samt i viss mån advokatbyråer och LRF konsult.
Främsta konkurrensfaktorer: Pris och tillgänglighet samt att vi får kontakt med många kunder via begravningar.
Andra konkurrensfördelar: Gemensam marknadsföring och fortbildning. Iso-certifierade enligt Iso 9001.
Pris inkl. moms: 995 kr/tim. Processärenden och komplicerade generationsskiften: 1 200 kr/tim.
Mål för framtiden: Fortsätta utveckla Familjens jurist och i ökad utsträckning erbjuda helhetslösningar.

LRF konsult juridiska byrån
Antal kontor: 125
Antal jurister: 80
Målgrupp: Ägarledda företag och deras familjer, fastighetsägare.
Tjänster: I princip all juridik utom brottmål och vårdnadstvister. Tar även enstaka familjerättsliga tvister.
Störst på: Familjerätt med generationsskiften, allmän och speciell fastighetsrätt samt affärsjuridik och skatterätt.
Främsta konkurrenter: Advokatbyråer och andra juridiska byråer, varierar från ort till ort.
Främsta konkurrensfaktorer: Det nära samarbetet med LRF:s ekonomer gör att vi bättre kan ta hänsyn till såväl privat- och företagsekonomiska faktorer som skattemässiga konsekvenser. Vår storlek gör också att vi kan förmedla specialistkompetens inom de flesta områden.
Andra konkurrensfördelar. Gemensam marknadsföring, gemensam fortbildning samt interninfo om lagnyheter.
Pris inkl. moms: 1 150 kr/tim. Ger även fast pris vid förfrågan.
Exempel på marknadsföring: Årliga seminarier inom skilda aktuella områden dit klienter bjuds in.
Mål för framtiden: Ökad specialisering.

Föreningssparbanken juristbyrå
Antal kontor: Lika många som Föreningssparbanken, från Smygehuk i söder till Kalix i norr.
Antal jurister: 60 franchisetagare.
Målgrupp: Privatpersoner samt små och medelstora företag.
Tjänster: Företagsjuridik samt alla typer av privatjuridik utom brottmål. Satsar i ökad utsträckning på att verka som partsombud i tvistiga ärenden.
Störst på: Familjejuridik.
Främsta konkurrenter: Begravningsbyråer (dödsbojuridik), advokatbyråer samt LRF konsult (annan privatjuridik).
Främsta konkurrensfaktorer: Den geografiska närvaron samt Föreningssparbankens varumärke som är känt och garanterar kvalitet.
Andra konkurrensfördelar: Gemensam marknadsföring och fortbildning samt administrativ hjälp.
Pris inkl. moms: Cirka 1 200–1 500 kronor. Juristbyrån har rekommenderade miniminivåer men varje franchisetagare bestämmer själv sitt pris.
Mål för framtiden: Befästa vår ställning inom privatjuridiken samt möta den ökade efterfrågan på företagsjuridisk rådgivning.